I wish I knew how
Mia and the Steve Klink Trio

Tracks:

 1. I Cried For You
 2. Teach Me Tonight
 3. Black Coffee
 4. I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free
 5. Cry Like a Rainstorm
 6. Day In Day Out
 7. Little Green
 8. What Is This Thing Called Love
 9. Into Each Life Some Rain Must Fall
 10. Noč - [Night]
 11. Dream a Little Dream of Me

Musicians:

Mia Žnidarič - glas
Steve Klink - klavir
Henning Gailing - kontrabas
Krunoslav Levačič - bobni

About I Wish I Knew How...:

Produced, Engineered and Mastered by Janez Krizaj
Production Assistant: Steve Klink
Studio Assistant: Cole Moretti
All Songs Recorded and Mixed at Radio Slovenia, Studio 26,
October 15, 16, 17, 1996, Digital Editing: Studio Metro
Photos by Neca Falk, Designed by Tone Stojko & Marko Vezovisek
Translated by Amidas, translation of song Lora & Sean Power
Publisher: PRODOK/CATSRECORDS®, Trebinjska 11, 1000 Ljubljana, Slovenia
Manufactured by: Sony DADC, Salzburg, Austria
Main sponsor - glavni sponzor: Agroruse
Sponsors: Telekom, Mobitel, SCT, Heledis, Robit, Ministrstvo za kulturo RS

Izvajalec in producent albuma
I Wish I Knew How...
sta dobila priznanje

za najbolji album v tujem jeziku.


Noč

(Feri Lainscek)

Ko ¹e zadnji krog neba
si nadenem èrn klobuk,
ki je pod njim tema,
ko potem ¹e zvezde zavr¹ijo
in ko konèno mesec pricaplja
èi nam za¾arijo
in nam je lepo krog srca.

Na¹a mesta, ki podnevi spijo
v tej tihoti se zbudijo.
Vsaka noèna urica
prepolna skritih je ¾elja.
Takrat prisluhne sovica
ali kje v daljavi èuk ¾vi¾glja
in je njegova pesem
morda zaljubljena.

Ko ¹e zadnji kos sveta
si nadene èrni pla¹è
in je povsod tema,
ko potem se zvezde zasmejijo
in se mesec zahaaaaa,
vse nared je hlja,
vse nared je za gostijo:
sli¹i se ¾e tudi
pesem svatovska.

A èe zjutraj kdo vas vpra¹a,
kako se pesem ta konèa:
Èuk in sova sta se vzela,
oba pa vzela je tema.
Èuk in sova sta se vzela,
oba pa vzela je tema!
Oba pa vzela je tema.


Prav posebna hvala:

Gordana Petek-Ivandic, Nada Malovrh, Zarko Zivkovic, Matjaz Rakovec, Joze Vidic, Mitja Klavora, Stane Susnik, Ksenija Pelkic Ogrizek, Slobodan Sibincic, Marica Panjan, Peter Zule, Peter Urh, Janez Skrabec, Mata Malus, Jozef Skolc, Samo Simonic, Bozo Kumperscak, Emil Lobnik, Simon Ferlinc, Jasna Purgaj, Miro Staric, Ivek Pal, Celjski plesni orkester Zabe, Maja Kirar, Romana Salobir, Igor Leonardi, Nini de Gleria, Jani Kenda, Mira in Silvo Tersek.

Hvala vam, moja Neca, in cela Falk-Stojko dru¾ina, za ne¾nost, podporo, in razumevanje.

Hvala Boris ®nidariè - nakljuèni imenjak - za mo¾nost, da drugi u¾ivajo v tej glasbi.

Bill, Judith, and Joanna Klink: Thank you! Thanks to Barbara Boyle.

Bostjan Malus: Little Green je samo zate. Ve¹ zakaj!

In veliko zahval mojim prijateljem: Eva and Christof Porenta-Steidl, Steffi Muller, Maja and Robi Miglar, Ziga Golob, Petra and Branka Grujicic, Sean and Lora Power, Igor Stromajer, Bojana Kunst, Janez, Lana And Jerneja Krizaj, Ot, Marko Clemenz, Miso Sabovic, Tajda Lekse.

Hvala mojim glasbenikom Steve Klink, Henning Gailing, Kruno Levaèiæ - za popolno sozvoèje, velika u¹esa in èarobne prste.